صفحه اصلی پاور تک اوزگنچ ماکینا مائر ماکینا وین ماک پلاس دستگاه upvc تماس با ما

قیمت دستگاه های یوپی وی سی

قیمت دستگاه های یوپی وی سی

در خرید و فروش دستگاه ه های یوپی وی سی یکی از عوامل مهم قیمت دستگاه ها یوپی وی سی هست

مجموعه ویندور وارد شده سه برند مجتبر آزشور ترکیه هست ( اروزگنج، مائرماکینا، پاورتک ) که هرکدام ازدستگاه ها ی یوپی وی سی با توجه به قطعات و آپشن های که روی دستگاه ها هست قیمت آنها فرق میکند و همچنین محموعه ویندور مونتاژ کار دو مدل دستگاه یوپی وی سی هست به ( وین ماک پلاس ) هستند

مجموعه ویندور کننده سه مدل دستگاه یوپی وی سی از کشور ترکیه هست

دستگاه دوکله و تک کله با قیمت ها و امکانات عاتی دو سال گارانتی و ۱۵ سال خدمات پس از فروش که دارند و از همه مهم تر از لحاظ قیمت نمایندگی که هست شرایط بسیار عالی را برای با حداقل سرمایه با توجه به آپشن های که روی دستگاه یوپی وی سی هستند خریداری نمایند و ایجاد رقابت کنند

قیمت دستگاه دو کله

مجموعه ویندور وارد کننده سه مارک دستگاه یوپی وی سی دوکله از کشور ترکیه هست

با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریم های که برای کشور هست امکان واردات بعضی از دستگاه سنینا و همچنین با توجه به نبود ثبات کافی قیمت ارز در کشور ایران و همچنین کشور ترکیه باید قیمت دستگاه ها به نحوی باشه که مشتری عزیز بتوانند ( قدرت خرید ) دستگاه های یوپی وی سی را داشته باشند

دستگاه های دوکله با توجه به امکاناتی که روی آنها نصب شده است از لحاظ قیمت نسبت به دستگاه های دو کله قیمت بالاتری دارند، به خاطر همین مجموعه ویندور با توجه به دار بودن سه برند معتبر کشور ترکیه این امکان را به مشتریان عزیز فراهم کرده است که با توجه به قدرت خریدی که دارند دستگاه را خریداری کنند

دستگاه های دو کله با توجه به امکاناتی که دارند ( به سفارش مجموعه ویندورهست ) از لحاظ قیمت بسیار مناسب هستند

برای مثال دستگاه دو کله برش هم برای یوپی وی سی هست

فروش تک

مجموعه ویندور با توجه به قیمت های که برای خرید دستگاه های تکی که هست که هزینه گمرک و ترخیص برای این دستگاه بالا هست باز هم به صورت تکی دستگاه ها به فروش می رسد

مجموعه ویندور این امکان را به مشتریان عزیز میدهد که به صورت تکی دستگاه را خریداری کنند

دستگاه های دوکله به دلیل بالا بودن قیمت خرید به صورت تکی هست و مشتریان با خیال آسوده می توانند خرید خود را انجام دهند، واین خریدهای تکی هم شامل نصب و راه اندازی و۲ سال گارانتی و ۱۵ سال خدمات پس از فروش می باشد

قیمت قطعات دستگاه ها

مجموعه ویندورواردکننده دستگاه هاوهمچنین قطعات دستگاه هامی باشد

مجموعه ویندورنماینده سه برندمعتبرکشورترکیه که شامل دستگاه های اوز گنج ومائرماکینا وپاورتک هست وباتوجه به فروش عالی وگارانتی که دراین دستگاه انجام میدهد همیشه انبارقطعات دستگاه های ترک وایرانی رادارد

مجموعه ویندورتا دوسال گارنتی مکتوب به مشتریان میدهد(که ازطرف شرکت های اوزگنج ،مائرماکیناوپاورتک هست تامین قطعات مشتریان رایگان هست

و بعد از تمام شدن گارانتی دستگاه مشتری اگر یک قطعه از دستگاه خراب شد با اطمینان خاطر می تواند با مجموعه ویندور تماس بگیرد و باقیمت نمایندگی قطعه را تامین کند و در عرض ۴۸ ساعت با توجه به درخواست مشتری برای ارسال آن را به دست مشتری برسانیم

قطعات مصرفی دستگاه های یوپی وی سی

قطعات مصرفی حز و قطعاتی هستند که باتوجه به نوع مصرف و نگه داری مشتریان عزیز هست و همچنین جزو گارانتی محسوب نمی شود به خاطر همین مشتریان عزیز همیشه بابت این قطعات و از همه مهم ترقیمت خوب و تحویل فوری نگران هستند که مجوعه ویندوردرکناروارد کردن دستگاه های یوپی وسی تمامی قطعات مصرفی را وارد میکند

و کمتر و بهتر قیمت و در اسرع وقتا به دست مشتری های عزیز ارسال میکند

قیمت دستگاه های تک کله ترک

مجموعه ویندور نماینده سه برند معتبر دستگاه های ترکیه هست

اوزگنح که جزوقدیمی ترین دستگاه های یوپی وی سی درکشورترکیه هست ( دستگاه اوزگنج جزو دستگاه های صادراتی برای کشورهای اروپایی هست )

دستگاه های اوزگنج دومنظوره هم برای یوپی وی سی وآلمینیوم هست ونیازمشتری های عزیز برای خرید دستگاه آلمینیوم رامبراکرده است باتوجه به قطعات وقیمت های خوب دستگاه های تک کله مشتریان عزیزمی توانندآنها راخریداری نمایندکه دوسال گارانتی و۱۵سال خدمات پس ازفروش دارند

قیمت دستگاه های مائر ماکینا

دستگاه مائرماکینادومنظوره هم برای یوپی وی سی وآلمینیوم هست این دستگاه ها باتوجه امکانات فوق العاده ای که روی آنها نصب شده وقیمت خوبی که این دستگاه ها دارنند ازلحاظ قیمتی قیمت عالی دارند که مشتریان می توانند این دستگاه ها را خریداری کنندوهم باتوجه قیمت خوب وامکانات عالی آن برای یوپی وی سی وآلومنیم استفاده کنند

فروش دستگاه مائر ماکینا به صورت تکی

دستگاه های مائرماکیناچون هم برای یوپی وی سی وهم آلومینیوم هست (دومنظوره)فروش این دستگاه هم به صورت تکی وهم به صورت ست کامل می باشد که باتوجه به این که این دستگاه اگربه صورت ست تکی به فروش برسد قیمت های آنهابسیارمناسب هست چون بسیاری ازهزینه هابرای دستگاه های تکی جداگانه حساب خواهدشدوهمچنین به مشتری یانی که این دستگاه هارابه صورت تکی خریداری می کنندهم ازلحاظ قیمت بسیارمناسب هست وهمچنین دارایی ۲سال گارانتی و۱۵سال خدمات پس ازفروش می باشد

قیمت دستگاه های پاورتک

دستگاه های پاورنک مخصوص یوپی وی سی هستندیک برندبسیارعالی برای مشتریان عزیزی که درصنف آلومینیوم هستندومی خواهندیک ست دستگاه یوپی وی سی هم داشته باشنددستگاه های پاورتک ازلحاظ قیمتی بسیارعالی برای شروع کارهستش به خصوص برای مشتریان عزیزی که درمناطق وجنوب کشورهستن به راختی وهزینه بسیارکمن می تواننداین دستگاه هاروتهیه کنندازلحاظ قیمت این دستگاه ها قیمت خوبی دارند ومشتری به راحتی ازاین دستگاه استفاده کنند

دستگاه های پاورتک دارای دوسال گارانتی و ۱۵ سال خدمات پس از فروش می باشد که مکتوب داخل قراردادقیدخواهدشد

دستگاه های ایرانی قیمت خوب

مجموعه ویندور مونتاژ کار دو مدل دستگاه ایرانی هست که به مارک هاب وین ماک وین هاک پلاس هست

وین ماک پلاس

دستگاه های وین ماک پلاس تقریبا ۷۰ درصد از قطعات این دستگاه از ترکیه وارد کشور شده و داخل کشور با گروهی بسیار مجرب در حال مونتاژ دستگاه ها هستند که از لحاظ امکانات مشتریان عزیزی ک خواهای دستگاه ایرانی هستند من تواتد دستگاه وین ماک پلاس داتهیه کنند و شروع ب فعالیت کنند ک از لحاظ قیمت و اتپن های بسیار عالی و مشابه دستگاه ترک من تواتد خریداری کنند و شروع ب کار کنند

و همچنین دستگاه های ویس ماک پلاس داری 2سال گرانتی و 15سال خدمات و سپس از فروش و با قیمت بسیار عالی من باید

دستگاه وین ماک :

قیمت دستگاه های یوپی وی سی
دستگاه upvc

که مشتر یال عزیزی ک تازه شروع ب کار کردن و وارد سنف من شوند از لحاظ قیمت ها قیمت بسیار عالی دارند و من تواند با این دستگاه ها شروع به کار یکند

دستگاه های وین ماک دارای 2 سال گرانتی و 15 سال خدمات سپس از فروش من باشد

فروش دستگاه به صورت شرایطی

یکی از مزایای بسیار عالی مجموعه ویندور نحوه عزیز ب صورت شرایطی من باشید که با توجه به قیمت از مجود در باز از و همچنین تعییرات قیمت دستگاه هزینه های متفرقه مجموعه ویندور این امکان را ب مشتریان عزیز داده است که ب صورت شرایطی هم فعالیت داشته باشند که در زمان با مار شناسال فروش در ارتباط هستند و نحوه ستوبه ب آنها اعلام خواهد شد

و از هم مهم تر نحوه ستیویه هست که حتی یک درصد شد روی مبلغ چک ها کشید نمی شود و براسانس همان قیمت خریداری خواهد

ویندور قیمت عالی دستگاه های یو پی وی سی