صفحه اصلی پاور تک اوزگنچ ماکینا مائر ماکینا وین ماک پلاس دستگاه upvc تماس با ما

دستگاه upvc – دستگاه کپی فرز اوزگنچ ماکینا – omrm 118

دستگاه upvc – دستگاه کپی فرز اوزگنچ ماکینا یا دستگاه آلومینیوم -دستگاه کپی فرز اوزگنچ ماکینا

EN

Copy milling unit and triple drilling group move manually

Possibility to perform all copy operations with the universal template

Automatic 45 water slot milling unit

Easy angle and depth adjustment in the water slot milling unit

Scale of copy-milling operation 1:1

Anti-runout support system in the triple drilling group

With the low-speed motor in the triple drilling group, the drills are used for a longer life

Horizontal pneumatic profile clamping system

Smooth movement of milling unit is carried out with shock absorber

Template has a 4 mm thickness for deformation resistance

Stability and precision in the milling unit are provided with linear bearings

Adjustable operation height

4-position depth adjustment system

Side length stop

Options

Cooling system for aluminium profile milling

ترجمه : دستگاه کپی فرز اوزگنچ ماکینا

واحد فرز و گروه حفاری سه گانه به صورت دستی حرکت می کنند

امکان انجام کلیه عملیات کپی با قالب جهانی

دستگاه فرز اتوماتیک 45 اسلات آب

تنظیم آسان زاویه و عمق در واحد فرز اسلات آب

مقیاس عملیات کپی فرز 1:1

سیستم پشتیبانی ضد ریزش در گروه حفاری سه گانه

با موتور کم سرعت در گروه حفاری سه گانه، مته ها برای طول عمر بیشتر استفاده می شوند

سیستم گیره پروفیل پنوماتیک افقی

حرکت نرم واحد فرز با کمک فنر انجام می شود

قالب دارای ضخامت 4 میلی متر برای مقاومت در برابر تغییر شکل است

ثبات و دقت در واحد فرز با یاتاقان های خطی ارائه می شود

ارتفاع عملیات قابل تنظیم

سیستم تنظیم عمق 4 حالته

توقف طول جانبی

گزینه ها

سیستم خنک کننده برای فرز پروفیل آلومینیوم

TR

Kopya freze ünitesi ve üçlü delme grubu manuel olarak hareket ettirilir

Üniversal şablonu ile bütün kopya işlemlerini yapabilme imkânı

Otomatik 45° açıyla çalışan su tahliye kanal açma ünitesi

Su tahliye ünitesinde kolay açı ve derinlik ayarı

Üçlü delme grubunda salgı önleyici destek sistemi

Üçlü delme grubundaki düşük devirli motor ile matkaplar daha uzun ömürlü kullanılır

Yatay pnömatik profil sikma sistemi

Freze ünitesinin düzgün hareketi amortisör yardımıyla sağlanır

Deformasyona dayanıklı 4 mm kalınlığında şablon

Freze ünitesinde stabilite ve hassasiyet lineer rulmanlarla sağlanmıştır

Ayarlanabilir çalışma yüksekliği

Dörd kademeli derinlik ayarlama sistemi

Dayama siperi

Opsiyon

Alüminyum profil frezeleme için soğutma sistemi

دستگاه کپی فرز اوزگنچ ماکینا
دستگاه کپی فرز اوزگنچ ماکینا مجصول ترکیه