صفحه اصلی پاور تک اوزگنچ ماکینا مائر ماکینا وین ماک پلاس دستگاه upvc تماس با ما

دستگاه upvc – دستگاه جوش تک سر اوزگنچ ماکینا – omrm 102B

دستگاه upvc – دستگاه جوش تک سر اوزگنچ ماکینا یا دستگاه آلومینیوم -دستگاه جوش تک سر اوزگنچ ماکینا

: EN

Full automatic control

Maximum durability of a welding seam

Welding can be done at angles between 20° – 180°

Seperate clamping of the upper cylinders

Special blades for limitation welding seal (welding seal thickness 2 mm / 0,2 mm)

Adjustable supporting arms for profiles

Easy and practical control of the machine by pedal

PLC control system

Heating element has the thermostatic control

Output of heating element temperature on display

Adjustment of heating temperature, welding time and pressure for different kinds of profile

Quick-detachable system of molds saves time at their replacement

ترجمه :

کنترل تمام اتوماتیک

حداکثر دوام یک درز جوش

جوشکاری را می توان در زوایای بین 20 تا 180 درجه انجام داد

بستن جداگانه سیلندرهای بالایی

تیغه های ویژه برای آب بندی جوش محدود (ضخامت آب بند جوش 2 میلی متر / 0.2 میلی متر)

بازوهای پشتیبانی قابل تنظیم برای پروفیل ها

کنترل آسان و کاربردی دستگاه توسط پدال

سیستم کنترل PLC

عنصر گرمایش دارای کنترل ترموستاتیک است

خروجی دمای عنصر گرمایش نمایش داده می شود

تنظیم دمای حرارت، زمان و فشار جوش برای انواع مختلف پروفیل

سیستم جداشدنی سریع قالب ها در زمان تعویض آنها صرفه جویی می کند

: TR

Tam otomatik kontrollü

Maksimum kaynak mukavemeti

20° 180° arası açılarda kaynak işlemi yapılabilir

Üst pistonlar tek tek sıkıştırma imkânına sahiptir

Kaynak çapağını kısıtlayan özel çene bıçakları ile 2 mm / 0,2 mm kaynak yapabilme imkanı

Ayarlanabilir profil destek kolları

Profil sıkışması pratik şekilde pedal ile yapılır

Isıtma ünitesi termostatik kontrol düzenine sahiptir

Isıtma plakasının derecesi dijital ekranından kolay değiştirme özelliği

Değişik profil türleri için ısı derecesi, kaynak zamanı ve basınç ayarlama imkanı

Kolay kalıp değiştirme sistemi sayesinde zaman tasarrufu sağlanır

دستگاه جوش تک سر اوزگنچ ماکینا
دستگاه جوش تک سر اوزگنچ ماکینا